„Седмица на професионалните умения в България“

Между 09.11.2020 и 13.11.2020 СПГ „Княгиня Евдокия“ ще отвори своите врати за всички ученици, готови да се поставят на мястото на бъдещата си професия! 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest