Учителски екип

Директор

Мариета Гигова

В системата на предучилищното и училищното образование е от 1990 г., а от 14.08.2017 г. е директор на Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ - гр. София

Заместник-директор

Инж. Керка Андонова

Заместник - директор по учебно-производствена дейност .Здравословни и безопасни условия на труд Предприемачество

Български език и литература

Таня Йовчева

Валентина Маринова

Елизабета Костова

РУСКИ Език

Елизабета Костова

Английски език

Николай Димитров

Марта Симеонова

Надежда Атанасова

Математика

Елисавета Костова

Надежда Тошева

История и цивилизации

Светла Рачева

Александър Ушев

Светла Иванова

Философски цикъл

Светла Рачева

География и икономика

Светла Иванова

Биология и здравно образование и анатомия на човека

Камелия Андонова

Химия и опазване на околната среда и физика и асторонмия

Катя Ганева

Физическо възпитание и спорт

Мирослава Милушева

Татяна Ройдева

Икономика и счетоводство

Иванка Недялкова

Професионална подготовка по професията „Фризьор“

Емилия Иванова

Ели Минева

Стоил Стоилов

Веселинка Яначкова

Професионална подготовка по професията „козметик“

Боряна Велева

Димитрина Помакова

Габриела Ванчева

Галя Везенкова

Професионална подготовка по професията „Маникюрист-педикюрист“

Велиана Митовска

Информационни технологии

Веселин Вълешков

Изобразително изкуство/Рисуване

Росица Гьошкова

Музика

Даниела Зафирова

Въведение в професията

д-р Пламен Пелтешки

Въведение в правото

адв. Наталия Андреева

педагогически съветник

Весела Кайнакчиева