Ученически съвет ​

Учениците имат глас в управлението на училището

Ученически съвет

Нашите ученици са активни членове и учасници в училищното управление. Те участват в проекти и вземат активно участие за подобряването на училището.

Настоящ ученически съвет

Председател : Кристина Найденова – VІІІ в клас

Заместник председател: Маргарита Исаева – VІІІ а клас

Секретар: Цветина Костова – VІІІ а клас

Касиер: Вероника Райкова – ХІ б клас

Управленски съвет по класове

VІІІ клас –  Цветина Костова – VІІІ а клас

ІХ клас – Вероника Банчева –  ІХ а клас

Х клас –  Яница Апостолова –  Х а клас

ХІ клас – Виктория Захова – ХІ а клас

ХІІ клас –  Далия Миланова – ХІІ а клас